Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Politica de confidentialitate

Întelegem importanta confidentialitatii dvs. si ca va intereseaza modul în care informatiile dvs. sunt utilizate si partajate online. Respectam si apreciem intimitatea tuturor celor care viziteaza Site-ul Pietrosani si vom colecta si utiliza informatii numai în moduri care va sunt utile si într-o maniera compatibila cu drepturile si obligatiile noastre în conformitate cu legea. Aceasta Politica se aplica utilizarii noastre a datelor colectate de noi în legatura cu utilizarea de catre dvs. a site-ului nostru. Cititi cu atentie aceasta Politica de confidentialitate si asigurati-va ca o întelegeti. Prin accesarea site-ului nostru acceptati prezenta Politica de confidentialitate. Daca nu acceptati si nu sunteti de acord cu aceasta Politica de confidentialitate, trebuie sa va opriti imediat din utilizarea Site-ului.

Definitii si interpretari
În aceasta politica, urmatorii termeni vor avea urmatoarele semnificatii: „GDPR” înseamna Regulamentul General de Protectie a Datelor Personale, ce a intrat în vigoare la 25 mai 2018 în tarile membre ale Uniunii Europene; „Cookie” înseamna un mic fisier text plasat pe computerul sau dispozitivul dvs. de catre Site-ul nostru atunci când vizitati anumite parti ale site-ului nostru si / sau când utilizati anumite caracteristici ale site-ului. Detaliile cookie-urilor utilizate de site-ul nostru sunt prezentate în sectiunea 12 de mai jos; „Site-ul nostru” înseamna acest site, Pietrosani, cu orice subdomeniu; „Legea cookie-urilor” se refera la Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1101 din 25/11/2004, modificata si completata de Ordonanta de urgenta nr. 13 din 24/04/2012. „Noi / noua / nostru” înseamna Societatea Comerciala Pietrosani.

Informatii despre noi
Site-ul Pietrosani este detinut si operat de Pietrosani , înregistrata în România, identificata prin CUI 16287088 si Codul SIRUTA al Unitatii Administrativ-Teritoriale 125123 . Persoana responsabila cu protectia datelor este CÎTU-LUPU COSTICA-ADRIAN, care poate fi contactata la adresa gdpr@citu.ro .

Scopul prezentei Politici
Aceasta Politica de confidentialitate se aplica numai utilizarii de catre dvs. a Site-ului nostru. Nu se refera la niciun site care este legat de site-ul nostru (fie ca furnizam aceste link-uri, fie ca sunt distribuite de alti utilizatori). Nu avem control asupra modului în care datele dvs. sunt colectate, stocate sau utilizate de alte site-uri web si va sfatuim sa verificati politicile de confidentialitate ale acestor site-uri înainte de a le furniza date.

Ce date colectam?
Unele date vor fi colectate automat de catre site-ul nostru; pentru mai multe detalii, consultati sectiunea 12 privind utilizarea modulelor cookie. Alte date vor fi colectate numai daca le trimiteti voluntar si va exprimati consimtamântul pentru utilizarea acestora în scopurile stabilite în sectiunea 5 (de exemplu, la cumpararea unui produs). În functie de utilizarea de catre dvs. a site-ului nostru, este posibil sa colectam unele din sau toate datele urmatoare:

Numele si prenumele;
Informatii de contact precum adresa de email sau numarul de telefon;
Adresa IP (colectata automat si anonimizata);
Tipul browserului si versiunea (colectate automat);
Sistemul de operare (colectat automat);
O lista de URL-uri începând cu site-ul de pe care ati ajuns pe site-ul nostru, activitatea pe site-ul nostru si pagina de pe care plecati de pe site-ul nostru (colectate automat).
Cum utilizam datele colectate?
Toate datele cu caracter personal sunt stocate în siguranta în conformitate cu Regulamentul UE privind protectia generala a datelor (Regulamentul (UE) 2016/679) (GDPR). Pentru mai multe detalii privind securitatea, consultati sectiunea 6 de mai jos. Utilizam datele dvs. pentru a va oferi cele mai bune produse si / sau servicii, incluzând:

Furnizarea si gestiunea accesului la Site-ul nostru;
Personalizarea si îmbunatatirea experientei pe Site-ul nostru;
Personalizarea produselor si informatiilor pe care vi le furnizam;
Raspuns la comunicarile pe care le initiati catre noi;
Furnizarea de email-uri (de exemplu Newsletter) la care v-ati abonat; va veti putea dezabona oricând folosind linkul „Dezabonare” din emailurile pe care vi le vom trimite;
Cercetari de piata;
Analiza modului în care Dvs. utilizati Site-ul nostru, în scopul îmbunatatirii continue a experientei vizitatorilor pe Site-ul nostru.
În unele cazuri, colectarea de date poate fi o cerinta legala sau contractuala si nu va vom putea livra produse sau servicii daca nu avem consimtamântul dvs. pentru ca noi sa putem folosi aceste date. Cu permisiunea dvs. si / sau în cazul în care acest lucru este permis de lege, este posibil sa folosim datele dvs. în scopuri de marketing care pot include contactarea dvs. prin email si / sau telefon pentru trimiterea de informatii, stiri si oferte cu privire la serviciile noastre. Cu toate acestea, nu va vom trimite niciun fel de comunicare de marketing nesolicitata sau spam si vom lua toate masurile rezonabile pentru a va proteja pe deplin drepturile si pentru a ne respecta obligatiile în temeiul Regulamentului General de Protectie a Datelor Personale si Regulamentului privind confidentialitatea si comunicatiile electronice (Directiva CE) cu completarile din 2004, 2011 si 2015. Activitatea dvs. este monitorizata utilizând cookie-urile, dupa cum este detaliat mai jos în sectiunea 12. Puteti sa va controlati si sa limitati datele utilizate în acest mod, ajustând setarile de confidentialitate ale browserului dvs. web. Retineti ca nu controlam activitatile acestor agentii de publicitate si nici informatiile pe care le colecteaza si le utilizeaza. Limitarea utilizarii datelor dvs. în acest fel nu va elimina publicitatea, ci o va face mai putin relevanta pentru interesele si activitatile dvs. pe site-ul nostru. În conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor Personale, ne vom asigura ca datele dvs. personale sunt procesate în mod legal, corect si transparent, fara a va afecta în mod negativ drepturile. Vom procesa datele dvs. personale numai daca se aplica cel putin unul din urmatoarele criterii:

v-ati dat acordul pentru prelucrarea datelor dvs. personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care sunteti parte sau pentru a putea gestiona solicitarile dvs. înainte de a încheia un contract;
prelucrarea este necesara pentru respectarea unei obligatii legale la care suntem supusi; si / sau
prelucrarea este necesara în scopul intereselor legitime urmarite de noi sau de o terta parte, cu exceptia cazului în care aceste interese sunt înlaturate de drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate care necesita protectie a datelor cu caracter personal. Logarea automata a adresei IP de la care accesati site-ul va fi facuta pentru a ne proteja de eventualele activitati informatice infractionale.
Cum si unde stocam datele?
Pastram datele dvs. atâta timp cât trebuie sa le folosim asa cum este descris mai sus în sectiunea 5 si / sau pentru atâta timp cât avem permisiunea dvs. sa le pastram. În orice caz, vom efectua o analiza anuala pentru a verifica daca trebuie sa mai pastram datele dvs. Datele dvs. vor fi sterse daca nu mai avem nevoie de ele. Datele dvs. vor fi stocate numai în Spatiul Economic European (,SEE”) (SEE este format din toate statele membre ale UE, plus Norvegia, Islanda si Liechtenstein). Securitatea datelor are o importanta deosebita pentru noi si pentru a va proteja datele am stabilit proceduri fizice, electronice si organizationale adecvate pentru a proteja si securiza datele colectate prin Site-ul nostru. Etapele pe care le luam pentru a va asigura si proteja datele dvs. includ:

Criptarea accesarii Site-ului nostru prin certificat SSL
Stocarea criptata a datelor pe calculatoarele / serverele din Companie
Stocarea criptata a datelor pe serverele partenerilor (de exemplu, compania care ofera serviciul de gazduire a Site-ului nostru)
În ciuda masurilor de securitate pe care le luam, este important sa retineti ca transmiterea datelor prin internet nu este complet sigura si ca vi se recomanda sa luati masurile de precautie adecvate atunci când transmiteti datele catre noi prin intermediul internetului.

Divulgam datele Dvs. personale?
Putem compila statistici despre utilizarea site-ului nostru, inclusiv date despre trafic, modele de utilizare, numarul de utilizatori, vânzari si alte informatii. Toate aceste date vor fi anonime si nu vor include informatii personale de identificare. În niciun caz nu împartasim informatii personale de identificare cu terte parti. În anumite circumstante, putem fi obligati din punct de vedere legal sa împartasim anumite date detinute de noi, care pot include informatiile dvs. personale, de exemplu, în cazul în care suntem implicati în proceduri judiciare, unde respectam cerintele legislatiei, o hotarâre judecatoreasca sau o autoritate guvernamentala. Nu va solicitam niciun alt consimtamânt pentru a va permite sa va împartasim datele în astfel de circumstante si va vom respecta dupa cum este necesar cu orice solicitare obligatorie din punct de vedere legal care este facuta de noi.

Care sunt drepturile dumneavoastra?
În conditiile Regulamentului General de Protectie a Datelor Personale, aveti: – dreptul la informare: aveti dreptul de a fi informat asupra tuturor activitatilor de processare a datelor desfasurate de Noi; – dreptul de acces: aveti dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, în caz afirmativ, are dreptul de acces la datele respective – dreptul la rectificare: persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, fara întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare – dreptul la stergerea datelor: În situatiile în care

datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor,
s-a retras consimtamântul si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare,
persoana se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze în ceea ce priveste prelucrarea sau
datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal,
persoana are dreptul de a obtine stergerea datelor care o privesc, fara întârzieri nejustificate – dreptul la restrictionarea prelucrarii: Persoana vizata are dreptul la restrictionarea prelucrarii în urmatoarele situatii:

contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;
prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizarii lor;
nu mai este nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoana le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta;
persoana s-a opus prelucrarii în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifica daca interesele legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei
– dreptul la opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune, în orice moment, la prelucrarea datelor cu caracter personal. Operatorul va da curs cererii, cu excep tia cazului în care prevaleaza interesele sale legitime sau în care scopul este constatarea, execitarea sau apararea unui drept în instanta. Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment prelucrarii datelor în scop de marketing direct – dreptul de a nu fi supusa unei decizii automate cu efect semnificativ: Nu are acest drept în cazul în care decizia:

este necesara pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata si un operator de date;
este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
are la baza consimtamântul explicit al persoanei vizate
– dreptul la portabilitatea datelor: Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele condi tii:

prelucrarea se bazeaza pe consimtamânt sau pe un contract si
prelucrarea este Pietrosani prin mijloace automate
– dreptul de a-si retrage consimtamântul acordat în orice moment si în mod gratuit.

Cum puteti avea control asupra datelor dvs.?
Când trimiteti informatii prin intermediul site-ului nostru, vi se pot oferi optiuni pentru a restrictiona utilizarea datelor de catre noi. Scopul nostru este sa va asiguram un bun control asupra utilizarii de catre noi a datelor dvs. (inclusiv abilitatea de a renunta la primirea de e-mailuri de la noi, pe care o puteti face prin dezabonare utilizând legaturile furnizate în e-mailurile noastre).

Dreptul de a bloca informatii si dreptul de a retrage informatiile dupa ce le-ati dat
Puteti restrictiona utilizarea de catre browserul dvs. de internet a cookie-urilor. Pentru mai multe informatii, consultati sectiunea 12. Va puteti retrage consimtamântul pentru ca noi sa va folosim datele dvs. personale asa cum se specifica în sectiunea 5, în orice moment, contactându-ne folosind detaliile stabilite în sectiunea 2 si vom sterge datele dvs. din sistemele noastre. Cu toate acestea, va rugam sa luati la cunostinta ca acest lucru poate bloca vânzarea si livrarea produselor noastre catre dumneavoastra.

Cum puteti avea acces la date?
Aveti dreptul legal de a solicita o copie a oricaror date personale detinute de noi (în cazul în care aceste date sunt detinute). Contactati-ne pentru mai multe detalii folosind detaliile de contact de mai sus (sectiunea 2).

Ce module cookie utilizam si pentru ce?
Un cookie este un mic fisier text stocat pe computer. Cookie-urile contin informatii utilizate pentru a asigura functionalitatea site-urilor. Puteti controla modulele cookie la nivel de browser. Alegerea dezactivarii cookie-urilor poate împiedica utilizarea anumitor functii. Site-ul nostru poate plasa si accesa anumite cookie-uri primare pe computerul sau pe dispozitivul dvs. Toate cookie-urile utilizate de catre si pe site-ul nostru sunt utilizate în conformitate cu Legea cookie-urilor. Cookie-urile primare sunt cele plasate direct de noi si sunt utilizate numai de noi. Utilizam cookie-uri pentru a facilita si a îmbunatati experienta dvs. pe site-ul nostru si pentru a furniza si a ne îmbunatati produsele si / sau serviciile. Compania noastra a Pietrosani toate masurile necesare pentru a se asigura ca intimitatea dvs. este protejata si respectata în orice moment. Utilizând Site-ul nostru, este posibil sa primiti si anumite cookie-uri terte pe computerul sau pe dispozitivul dvs. Cookie-urile terte sunt cele plasate de site-uri, servicii si / sau alte parti decât noi; aceste cookie-uri nu colecteaza informatii personale. Anumite caracteristici ale site-ului nostru depind de functionarea modulelor cookie. Legea Cookie-urilor considera ca aceste cookie-uri sunt ,strict necesare”. La prima vizita pe site-ul nostru vi se va afisa o caseta de dialog prin care va informam asupra utilizarii modulelor cookie. Puteti, daca doriti, sa blocati plasarea cookie-urilor modificând setarile browser-ului Dvs.; cu toate acestea, anumite caracteristici ale Site-ului nostru pot sa nu functioneze pe deplin sau conform destinatiei. Site-ul nostru utilizeaza serviciile de analiza furnizate de Google Analytics. Analiza site-ului se refera la un set de instrumente utilizate pentru colectarea si analizarea statisticilor de utilizare, care ne permit sa întelegem mai bine modul în care utilizatorii utilizeaza Site-ul nostru. Aceasta, la rândul sau, ne permite sa îmbunatatim Site-ul nostru si serviciile oferite prin acesta. Serviciile de analiza utilizate de Site-ul nostru utilizeaza cookie-uri pentru a strânge informatiile necesare. Câteva dintre aceste cookie-uri pot fi plasate imediat atunci când vizitati pentru prima oara site-ul nostru si este posibil ca noi sa nu putem obtine consimtamântul dvs. prealabil. Puteti sa eliminati aceste cookie-uri si sa împiedicati utilizarea viitoare a acestora, urmând pasii expusi mai jos:

Puteti alege sa activati sau sa dezactivati modulele cookie în browserul dvs. de internet. Cele mai multe browsere de internet va permit, de asemenea, sa alegeti daca doriti sa dezactivati toate modulele cookie sau numai cookie-urile terta parte. Implicit, majoritatea browserelor de internet accepta modulele cookie, dar aceasta setare poate fi modificata. Pentru mai multe detalii, consultati meniul de ajutor din browserul dvs. de internet sau documentatia livrata împreuna cu dispozitivul.
Puteti alege sa stergeti cookie-urile în orice moment, însa este posibil sa pierdeti orice informatie care va permite sa accesati site-ul nostru mai rapid si mai eficient, inclusiv, dar fara a se limita la, setarile de conectare si personalizare.
Este recomandat sa pastrati actualizarea browserului dvs. de sistem si a sistemului de operare si sa consultati ajutorul si îndrumarile oferite de dezvoltatorul browserului dvs. de internet si producatorului computerului sau dispozitivului dvs. daca nu sunteti sigur cum sa ajustati parametrii de confidentialitate.
Site-ul nostru plaseaza urmatoarele module cookie:

Proprietar Tip Module cookie Explicatii
Google Analytics – _ga, _gid, _gat Modul cookie instalat de Google Analytics: masoara diverse valori de trafic, urmareste timpul petrecut pe fiecare pagina, contabilizeaza paginile de destinatie si/sau de iesire. Nu colecteaza date personale
– session 1 – Cookie de sesiune, setat de site-ul Pietrosani: gestioneaza vizita dumneavoastra pe site, retinând paginile vizitate, eventualele optiuni Pietrosani. Nu colecteaza date personale
client 1 – Cookie instalat de browser-ul dumneavoastra. Nu colecteaza date personale
www.facebook.com 3rd – Modul cookie instalat de facebook.com
.Pietrosani 3rd tk_tc, tk_or, tk_r3d, tk_lr, _fbp Module cookie instalate de site-ul Pietrosani, care masoara diverse valori de trafic. Nu colecteaza date personale
.Pietrosani 3rd woocommerce_items_in_cart, woocommerce_cart_hash, wp_woocommerce_session_ Module cookie instalate de site-ul Pietrosani, care gestioneaza cosul de cumparaturi / comenzile pe care le efectuati.
.Pietrosani 3rd wordpress_sec_, wordpress_logged_in_, wp_woocommerce_session_ Module cookie instalate de site-ul Pietrosani, care gestioneaza potentialele roluri ale vizitatorilor: logat sau nelogat (guest)
.Pietrosani 3rd wordpress_test_cookie Modul cookie instalat de site-ul Pietrosani care testeaza conexiunea dintre platforma de management al continutului si browserul dumneavoastra. Nu colecteaza date personale
Rezumatul drepturilor dvs. în cadrul GDPR
Potrivit Regulamentului General de Protectie a Datelor Personale, aveti:

dreptul de a solicita accesul, stergerea sau corectarea datelor dvs. personale detinute de noi;
dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere;
dreptul de a fi informati cu privire la prelucrarea datelor;
dreptul de a limita procesarea;
dreptul la portabilitatea datelor;
dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dvs. personale;
drepturi în ceea ce priveste luarea de decizii si profilarea automata (a se vedea sectiunea 13 de mai jos).
Pentru a aplica oricare dintre drepturile mentionate anterior sau daca aveti alte întrebari legate de site-ul nostru sau de politica de confidentialitate, va rugam sa ne contactati utilizând detaliile stabilite în sectiunea 2 de mai sus.

Automatizarea procesului decizional si a profilarii
Compania noastra nu utilizeaza date cu caracter personal în scopul luarii automate a deciziilor sau creare de profiluri.

Modificari ale politicii noastre de confidentialitate
Putem schimba aceasta Politica de confidentialitate din când în când sau dupa cum este necesar conform legii. Orice modificari vor fi afisate imediat pe site-ul nostru si vom considera ca ati acceptat termenii politicii de confidentialitate la prima utilizare a site-ului nostru în urma modificarilor. Va recomandam sa verificati în mod regulat aceasta pagina pentru a va tine la curent cu orice modificari.

INFORMARE PRIVIND STRÂNGEREA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Având în vedere Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal, care este obligatoriu în tara noastra, Primaria Comunei Pietrosani anunta în mod public ca desfasoara urmatoarele activitati care presupun lucrul cu publicul, strângerea si prelucrarea de date cu caracter personal:
– realizarea si publicarea de poze cu ocazia diferitelor evenimente organizate de municipalitate;
– afisare pe paginile oficiale ale institutiei de anunturi si comunicate ce pot contine date cu caracter personal;
– gestionarea imaginilor din sistemul de supraveghere video din cadrul institutiei;
– premierea persoanelor (elevi, cadre didactice, sportivi, antrenori, cupluri 50 ani casatorie, persoane longevive, etc.);
– derularea proceselor verbale de atribuire a achizitiilor publice, respectiv: date ale operatorilor economici, ofertanti (date de identificare, persoane juridice si persoane fizice), precum si date ale persoanelor cu functie de decizie din cadrul institutiei (Pietrosani – Primaria si Consiliul Local), care sunt prelucrate în conditiei legislatiei specifice;
– consilierea cetatenilor;
– eliberarea conventiilor terase, constracte de închiriere pentru teren, pentru suporturi publicitare, pentru locuinte ANL, pentru locuinte sociale, pentru locuinte din fondul locativ, acte aditionale întocmite la aceste contracte;
– acordurile pentru amplasare panouri publicitare, firme, publicitate temporara;
– procesele verbale de predare-primire locuinte si teren;
– copiile conforme cu originalul eliberate din arhiva institutiei;
– eliberarea documentelor pentru licitatie publica;
– raspunsurile la cereri în cazul în care se solicita ca raspunsul formulat sa fie comunicat direct persoanei care a înaintat cererea;
– înregistrarea documentelor în centrul de informare si comunicare;
– întocmirea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire, certificatelor de atestare a edificarii, certificatelor de nomenclatura stradala, avizelor de spargere, avizelor de oportunitate, avizelor de PUZ, avizelor de PUD, adreselor privind informarea si consultarea publicului, notificarilor cetatenilor afectati de reglementarile PUZ/PUD, convocarilor de dezbateri publice, autorizatiilor de functionare, adreselor privind postarea la sediul primariei a anunturilor de mediu sau SGA, adreselor catre ISC privind valoarea reala a lucrarilor de construire sau desfiintare, notificarilor titularilor de autorizatii de construire, alte adrese distribuite Directiei arhitectului sef spre rezolvare;
– efectuarea receptiilor lucrarilor si reglarea taxei de autorizatie de construire;
– preluarea cererilor/adreselor depuse la Primaria Comunei Pietrosani prin registratura generala, documentelor care ajung urmare a rezolutiei conducerii institutiei la compartimentele de specialitate;
– preluarea cererilor depuse la Primaria Comunei Pietrosani prin registratura biroului agricultura si eliberarea adeverintelor privind registrul agricol, documentelor primite/eliberate în prevederilor legislatiei speciale în domeniu;
– înregistrarea contribuabililor;
– înregistrarea platilor;
– înregistrarea proceselor verbale de amenda;
– înregistrarea:
-cladirilor;
-terenurilor;
-mijloacelor de transport;
-contractelor de închiriere:
-contracte concesiune;
-contracte utilizare domeniu public;
– declaratiile publiciatate contract;
– emiterea si eliberarea deciziilor de impunere;
– eliberarea sumarului fiscal, contului fiscal si ale altor rapoarte cu caracter fiscal;
– scaderea din evidenta:
– cladiri;
– terenuri;
– mijloace transport;
– înregistrarea autorizatiilor de construire, certificate urbanism;
– eliberarea certificatelor atestare fiscala persoane fizice/juridice;
– eliberarea diverselor adrese/adeverinte catre:
– persoane fizice;
– institutii publice;
– înregistrarea autorizatiilor de functionare;
– înregistrarea panourilor firma, publicitate;
– înregistrarea biletelor/deconturilor spectacole;
– înregistrarea certificatelor de handicap pentru scutire de la plata impozitului, certificatelor pentru dovedirea calitatii de veteran de razboi, persoane persecutate de regimul comunist, eroi de revolutie, etc.;
– înregistrarea titlurilor executorii, sentintelor civile, seciziilor civile;
– restituirea sumelor de bani sau plati catre diversi creditori;
– emiterea somatiilor, titlurilor executorii, adreselor instituire poprire sume de bani din conturi bancare, retinerilor din salarii în vederea recuperarii debitelor impozite si taxe;
– instituirea sechestrelor bunurilor mobile si imobile;
– raspunsurile catre diverse institutii, instante, în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea secretului fiscal;
– încheierea unor acte de control (Note de constatare, Rapoarte de constatare, Note unilaterale, etc.) în cadrul unor controale operative si inopinate, Pietrosani la unitatile din subordinea Primariei Comunei Pietrosani , respectiv la Serviciile/ Compartimentele/ Departamentele din cadrul Primariei Comunei Pietrosani , inclusiv la unitatile de învatamânt;
– solicitarile adresate catre Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din comuna Pietrosani , privind furnizarea datelor de identificare a persoanelor, domiciliate pe raza Primariei Comunei Pietrosani , necesare în vederea finalizarii verificarilor demarate;
– solicitarile de informatii, documente sau explicatii scrise, necesare realizarii controlului operativ si inopinat, de la unitatile din subordinea Primariei Pietrosani , respectiv de la Serviciile/ Compartimentele/ Departamentele din cadrul Primariei Comunei Pietrosani , inclusiv la unitatile de învatamânt;
– comunicarea de catre inspectorii din cadrul Serviciului Corp de Control al Primarului- catre unitatile din subordinea Primariei Comunei Pietrosani , respectiv catre Serviciile/ Compartimentele/ Departamentele din cadrul Primariei Comunei Pietrosani , a aspectelor constatate în urma controalelor operative si inopinate Pietrosani si a rezolutiilor stabilite de catre primarul institutiei , în vederea adoptarii masurilor legale ce se impun;
– în cazul analizelor de risc privind identificarea materiei impozabile nedeclarate sau partial declarate (adrese catre autoritatile publice, institutii publice si de interes public, centrale sau locale, precum si serviciile deconcentrate ale autoritatilor publice locale, catre societati, persoane fizice, persoane care exercita profesii liberale, asociatii de proprietari etc., în vederea obtinerii de informatii cu caracter personal privind persoanele fizice);
– documentele utilizate în cadrul acestor activitati care implica strângere si/sau prelucrare de date cu caracter personal sunt:
a. proces verbal de control inopinat si constatare la fata locului;
b. proces verbal de control;
c. adrese interne/externe;
d. note unilaterale;
e. procese verbale de contraventie;
f. proiecte de rapoarte de inspectie fiscala;
g. rapoarte de inspectie fiscala;
h. declaratii;
i. anunt individual sau colectiv pentru comunicare prin publicitate;
j. note de constatare.
– în cazul solutionarii petitiilor;
– în cazul audientelor;
– în cazul înfiintarii asociatiilor de proprietari (solicitari de date referitoare la administrator, presedinte, cenzor etc.);
– în cazul solicitarii de documente de la întreprinderile publice la care U.A.T. Pietrosani este actionar majoritar sau unic, în vederea analizei legalitatii numirii unor membri provizorii în consiliile de administratie;
– în cazul solicitarii contractelor de mandat ale membrilor consiliilor de adminstratie, numiti definitiv sau provizoriu;
– în cazul solicitarii unor informatii si documente din partea jurnalistilor si a altor persoane din cadrul media/presa, etc., în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
– autorizarea agentilor economici care desfasoara activitatea de transport public local de persoane în regim de taxi si în regim de închiriere în Comuna Pietrosani ;
– înregistrarea vehiculelor care nu sunt supuse înmatricularii din Comuna Pietrosani , precum si radierea acestora.

Sari la conținut